Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến mầu xanh H27

210,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến mầu xanh H27

Chiều cao: 27cm

Đường kính bụng: 10cm

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến mầu xanh H33

310,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến mầu xanh H33

Chiều cao: 33cm

Đường kính bụng: 16cm

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H31

230,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H31

Chiều cao: 31cm

Mầu sắc: Mầu đen

Đường kính bụng: 12cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H31

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H35

300,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H35

Chiều cao: 35cm

Mầu sắc: Mầu đen

Đường kính bụng: 14cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H35

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H40

310,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu đen dáng bom H40

Chiều cao: 40cm

Mầu sắc: Mầu đen

Đường kính bụng: 16cm

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng dáng đùi dế H41

420,000 ₫

Bình hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng dáng đùi dế H41

Chiều cao: 41cm

Đường kính bụng: 17cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày khách, bàn làm việc

Bình hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng dáng đùi dế H41

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến dáng lá sen H26

350,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến dáng lá sen H26

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Lọ hoa men hỏa biến

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 26cm

Đường kính bụng: 10cm

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến dáng lá sen H26

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng sọc bi H27

150,000 ₫

180,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng sọc bi H27

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 27cm

Đường kính bụng: 12cm

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng sọc bi H27

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng vò ong H24

135,000 ₫

160,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng vò ong H24

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 24cm

Đường kính bụng: 13cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng vò ong H24

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng vò ong H30

195,000 ₫

230,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng vò ong H30

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 30cm

Đường kính bụng: 15cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng men trắng vò ong H30

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng hình trái dứa H24

195,000 ₫

230,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng hình trái dứa H24

Bình hoa màu trắng  H24

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 24cm

Đường kính bụng: 17cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày , bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng hình trái dứa H24

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H30

225,000 ₫

250,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H30

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 30cm

Đường kính bụng: 15cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H30

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi vặn H27

150,000 ₫

180,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi vặn H27

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 27cm

Đường kính bụng: 15cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày phong thủy phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi vặn H27

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H26

135,000 ₫

160,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H26

Thông tin nổi bật Sản phẩm: Men trắng

Hãng sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Chiều cao: 26cm

Đường kính bụng: 14cm

Số lượng: 1 chiếc

Ưu điểm: Trưng bày phong thủy phòng khách, bàn làm việc

Bình hoa gốm sứ bát tràng màu trắng dáng tỏi lượn H26

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H31

230,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính miệng: 5 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H31

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H35

280,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H35

Chiều cao: 35 Cm

Đường kính miệng: 5 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H35

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H40

290,000 ₫

310,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H40

Chiều cao: 40 Cm

Đường kính miệng: 5 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng dáng bom mầu xanh ngọc H40

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vẽ họa tiết chim đào H18

230,000 ₫

270,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vẽ họa tiết chim đào H18

Chiều cao: 18 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng vẽ họa tiết chim đào H18

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ phượng hoàng...

1,600,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ phượng hoàng H35

Chiều cao: 35 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 21 Cm

Mầu sắc: mầu nâu

Số lượng: 1 Chiếc

Nhà sản xuất: Gốm sứ Bát Tràng

Thương Hiệu: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến đùi dế màu xanh H33

300,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến đùi dế màu xanh H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến đùi dế màu xanh H33

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu xanh H23

260,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu xanh H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 7 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu xanh H23

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu vàng H22

220,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu vàng H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến màu vàng lông hổ H22

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát hàng men hỏa biến màu xanh đùi dế H33

300,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát hàng men hỏa biến màu xanh đùi dế H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát hàng men hỏa biến màu xanh đùi dế H33

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H33

310,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 15 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H33

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn