Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản đôi chim cành...

3,250,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản đôi chim cành đào phát lộc H41

Chiều cao: 41 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính bụng: 22 Cm

có tại: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản vẽ họa tiết...

1,550,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản vẽ họa tiết chim đào H31

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 19 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay thủ công màu xanh ngọc gốm bát tràng H31

850,000 ₫

Bình hoa vuốt tay thủ công màu xanh ngọc gốm bát tràng H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay thủ công nền mầu ghi vẽ họa tiết hoa đào H36

1,850,000 ₫

 Bình hoa vuốt tay thủ công nền mầu ghi vẽ họa tiết hoa đào H36

Chiều cao: 36 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 17 Cm

Mầu sắc: nền màu nâu,họa tiết vẽ chim đào

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản ngũ sắc màu H32

1,850,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công độc bản ngũ sắc màu H32

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm mọc mầu xanh dương gốm sứ bát tràng H30

520,000 ₫

Bình hoa gốm mọc mầu xanh dương gốm sứ bát tràng H30

Vật Liệu: Gốm sứ

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính miệng: 15 Cm

Đường kính bụng: 19 Cm

Mầu sắc: xanh dương

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa men hỏa biến cao cấp dáng khế mầu xanh H33

320,000 ₫

Bình hoa men hỏa biến cao cấp dáng khế mầu xanh H33

Vật Liệu: Gốm sứ men hỏa biến gốm sứ Bát Tràng cao cất

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa dáng tỏi mầu xanh gốm sứ bát tràng H31

420,000 ₫

Bình hoa dáng tỏi mầu xanh gốm sứ bát tràng H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 19 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa nền trắng họa tiết vẽ hoa lý H33

3,310,000 ₫

Bình hoa nền trắng họa tiết vẽ hoa lý H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 21 Cm

Mầu sắc: nền trắng, họa tiết vẽ hoa ly

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết vẽ hoa mai H24

895,000 ₫

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết vẽ hoa mai H24

Vật Liệu: Gốm sứ vuốt tay thủ công đọc bản 

Chiều cao: 24 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

Mầu sắc: nền ghi, hoa mai vàng

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa họa tiết vẽ hoa hồng màu vàng H42

6,200,000 ₫

Bình hoa họa tiết vẽ hoa hồng màu vàng H42

Chiều cao: 42 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

Mầu sắc: nền trắng vẽ họa tiết hoa hồng 

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomssunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa men hỏa biến cao cấp dáng khế mầu xanh H30

310,000 ₫

Bình hoa men hỏa biến cao cấp dáng khế mầu xanh H30

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

Mầu sắc: nền xanh

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomssunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa mầu đen tuyền dáng chuông gốm sứ bát tràng H39

850,000 ₫

Bình hoa mầu đen tuyền dáng chuông gốm sứ bát tràng H39

Vật Liệu: Gốm sứ bát tràng cao cấp

Chiều cao: 39 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 25 Cm

Mầu sắc: đen tuyền

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa mầu đen tuyền dáng chuông gốm bát tràng H32

650,000 ₫

Bình hoa mầu đen tuyền dáng chuông gốm bát tràng H32

Vật Liệu: Gốm sứ

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 24 Cm

Mầu sắc: đen tuyền

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa họa tiết hoa hồng dáng chuông H32

650,000 ₫

Bình hoa họa tiết hoa hồng dáng chuông H32

Vật Liệu: Gốm sứ

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 24 Cm

Mầu sắc: đen tuyền

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa họa tiết hồn việt góm minh long H30

3,872,000 ₫

Bình hoa họa tiết hồn việt góm minh long H30

Xuất xứ: Gốm Minh Long

Vật Liệu: Gốm sứ

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

Mầu sắc: nền trắng

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình Hoa cao cấp họa tiết hoa đào gốm minh long H27

1,452,000 ₫

Bình Hoa cao cấp họa tiết hoa đào gốm minh long H27 

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long I

Vật Liệu: Gốm sứ 

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

Mầu sắc: nền trắng

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình Hoa họa cao cấp họa tiết hoa mai H28

1,331,000 ₫

Bình Hoa họa cao cấp họa tiết hoa mai H28

Xuất xứ: Gốm Minh Long I

Vật Liệu: Gốm sứ

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

Mầu sắc: đen tuyền

Số lượng: 1 Chiếc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa họa tiết thuận buồm xuôi gió H27

2,420,000 ₫

Bình hoa họa tiết thuận buồm xuôi gió H27

Vật Liệu: Gốm sứ

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

Mầu sắc: nền trắng

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hút tài lộc hoa văn nhị cảnh hà nội và Khuê Văn Các H30

2,815,000 ₫

Bình hút tài lộc hoa văn nhị cảnh hà nội và Khuê Văn Các H30

Vẽ vàng Chiều cao: 30cm

Đường kính bụng: 24cm

Trưng bày phong thủy phòng khách, bàn làm việc, có thể cắm hoa, lông công...

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hút tài lộc Phúc Đức Tài Lộc vẽ vàng kim H32

2,500,000 ₫

Bình hút tài lộc Phúc Đức Tài Lộc vẽ vàng kim H32

Sản phầm: Bình Hút Tài Lộc

Chất liệu: Gốm bát tràng

Chiều cao: 32 cm

Đường kính thân: 22 cm

Đường kính miệng: 10 cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hút tài lộc hoa văn thuận buồm xuôi gió vẽ vàng 24K H30

2,500,000 ₫

Bình hút tài lộc hoa văn thuận buồm xuôi gió vẽ vàng 24K H30

Chiều cao: 30 cm

Đường kính bụng: 25 cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hút tài lộc hoa văn công đào vẽ vàng kim H30

2,950,000 ₫

Bình hút tài lộc hoa văn công đào vẽ vàng kim H30

 

Chiều cao: 30 cm

Đường kính bụng: 28 cm

Đường kính miêng: 11 cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hút tài lộc thuận buồm xuôi gió vẽ vàng kim H24

1,750,000 ₫

Bình hút tài lộc thuận buồm xuôi gió vẽ vàng kim H24

Chiều cao: 24cm

Đường kính thân: 20cm

Đường kính miệng: 

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn