Mai bình tích lộc gốm sứ bát tràng cao cấp mã đáo sơn thủy...

5,600,000 ₫

Mai bình tích lộc gốm sứ bát tràng cao cấp mã đáo sơn thủy cao H50

Chiều cao: 50 Cm

Kích thước miệng bình: 12Cm

Đường kính thân: 26 Cm

Đường kính đế: 13 Cm

Chất liệu : Gốm sứ vẽ vàng 24K

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Mai bình hút tài lộc gốm sứ bát tràng cao cấp công đào cao H50

5,600,000 ₫

Mai bình hút tài lộc gốm sứ bát tràng cao cấp công đào cao H50

Chiều cao: 50 Cm

Kích thước miệng bình: 12Cm

Đường kính thân: 26 Cm

Đường kính đế: 13 Cm

Chất liệu: Gốm sứ cao cấp, vẽ vàng 24K

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Mai bình hút tài lộc gốm sứ bát tràng cao cấp họa tiết vẽ...

5,600,000 ₫

Mai bình hút tài lộc gốm sứ bát tràng cao cấp họa tiết vẽ công đào cao H50

Kích thước chiều cao: 50 Cm

Kích thước miệng bình: 12Cm

Đường kính thân: 23 Cm

Đường kính đế: 13 Cm

Chất liệu: Gốm sứ cao cấp, vẽ vàng 24K

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng cao cấp cao H36

700,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng cao cấp cao H36

Chiều cao: 36 Cm

Đường kính thân: 22 Cm

Đường kính miệng: 6 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

 

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng cao cấp cao H25

250,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng cao cấp cao H25

Chiều cao: 25 Cm

Đường kính thân: 12 Cm

Đường kính miệng: 7 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H32

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H32

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính miệng: 7 Cm

Đường kính thân: 14 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H31

300,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

Đường kính miệng: 7 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao 23 Cm

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao 23 Cm

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính thân: 9 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Hoa văn: họa tiết hình quả lựu

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H23

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính thân: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa gốm men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao...

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa gốm men hỏa biến cao cấp gốm sứ bát tràng cao 23H

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính thân: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng màu sắc đẹp H26

350,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ bát tràng màu sắc đẹp H26

Chiều cao: 26 Cm

Đường kính thân: 11 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa gốm sứ cao cấp bát tràng màu sắc đẹp H23

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa gốm sứ cao cấp bát tràng màu sắc đẹp H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 6 Cm

Đường kính thân: 11 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến miệng loe màu đen xanh đẹp giá rẻ...

280,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến miệng loe màu đen xanh đẹp giá rẻ H21

Chiều cao: 21 Cm

Đường kính thân: 18 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Bình hoa lọ hoa vân đá gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp giá rẻ...

290,000 ₫

Bình hoa lọ hoa vân đá gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp giá rẻ H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính thân: 17 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men đá gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp giá rẻ...

300,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men đá gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp giá rẻ H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ cao cấp bát tràng cổ...

380,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ cao cấp bát tràng cổ nhọn H36

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính thân: 22 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp...

280,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến gốm sứ cao cấp bát tràng đẹp màu đen H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính thân: 12 Cm

Đường kính miệng: 6 Com

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa màu xanh rêu gốm sứ cao cấp bát tràng cao H20

230,000 ₫

Bình hoa lọ hoa màu xanh rêu gốm sứ cao cấp bát tràng cao H20

Chiều cao: 20 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

 

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến mini gốm sứ cao cấp bát tràng màu...

250,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến mini gốm sứ cao cấp bát tràng màu xanh H32

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính thân: 12 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa màu hồng đẹp gốm sứ cao cấp bát tràng H22

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa màu hồng đẹp gốm sứ cao cấp bát tràng H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành gốm sứ cao cấp bát tràng H22

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành gốm sứ cao cấp bát tràng H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa chim trên cành mẫu đơn gốm sứ cao cấp bát...

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa chim trên cành mẫu đơn gốm sứ cao cấp bát tràng cao H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành mọc lan gốm sứ bát tràng H23

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành mọc lan gốm sứ bát tràng H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa đẹp vẽ hoa sen gốm sứ cao cấp bát tràng H23

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa đẹp vẽ hoa sen gốm sứ cao cấp bát tràng H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn