Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành sen gốm sứ bát tràng H23

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa vẽ chim trên cành sen gốm sứ bát tràng H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa vẽ cành thu hải đường đẹp gốm sứ bát tràng...

320,000 ₫

Bình hoa lọ hoa vẽ cành thu hải đường đẹp gốm sứ bát tràng H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa cao cổ men hỏa biến gốm sứ cao cấp H37

420,000 ₫

Bình hoa lọ hoa cao cổ men hỏa biến gốm sứ cao cấp H37

Chiều cao: 37 Cm

Đường kính miệng: 7 Cm

Đường kính thân: 20 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

 

Bình hoa lọ hoa men mọc màu nâu gốm sứ cao cấp đẹp H33

350,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men mọc màu nâu gốm sứ cao cấp đẹp H33

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính thân: 17 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến kẻ caro gốm sứ bát tràng H24

310,000 ₫

Bình hoa lọ hoa men hỏa biến kẻ caro gốm sứ bát tràng H24

Chiều cao: 24 Cm

Đường kính miềng: 11 Cm

Đường kính thân: 17 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa quả bầu gốm sứ bát tràng màu xanh cao H17

135,000 ₫

150,000 ₫

Bình hoa lọ hoa quả bầu gốm sứ bát tràng màu xanh cao H17

Chiều cao: 17 Cm

Đường kính miệng: 6 Cm

Đường kính thân: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa lọ hoa màu nâu tròn gốm sứ cao cấp bát tràng cao H17

200,000 ₫

Bình hoa lọ hoa màu nâu tròn gốm sứ cao cấp bát tràng

Chiều cao: 17 Cm

Đường kính thân: 17 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp họa tiết vẽ hoa đồng tiền cao...

1,400,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp họa tiết vẽ hoa đồng tiền cao 33Cm

Chiều cao: 33 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa đòa đỏ cao 32cm

1,700,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa đòa đỏ cao 32cm

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính thân: 18 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa và đào thần tài cao 32Cm

1,800,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa và đào thần tài cao 32Cm

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính thân: 18 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa hồng màu xanh cao 32cm

470,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp vẽ hoa hồng màu xanh cao 32cm

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính thân: 19 Cm

Đường kính miệng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp họa tiết chim đậu cành hoa mai...

1,500,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ cao cấp họa tiết chim đậu cành hoa mai 30Cm

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính thân: 19 Cm

Đường kính miệng: 12.5 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa màu xanh ngọc gốm sứ bát tràng đẹp cao 35Cm

360,000 ₫

Bình hoa màu xanh ngọc gốm sứ bát tràng đẹp cao 35Cm

Chiều cao: 35 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa màu xanh đen gốm sứ bát tràng cao 35 Cm

360,000 ₫

Bình hoa màu xanh đen gốm sứ bát tràng cao 35 Cm

Chiều cao: 35 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp gốm sứ men màu xanh ngọc có tay cầm cao 30Cm

360,000 ₫

Bình hoa đẹp gốm sứ men màu xanh ngọc có tay cầm cao 30Cm

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

Mầu sắc: Xanh ngọc

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa màu xanh đẹp gốm sứ cao cấp bát tràng cao 32Cm

320,000 ₫

Bình hoa màu xanh đẹp gốm sứ cao cấp bát tràng cao 32Cm

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa màu xanh ngọc gốm sứ cao cấp bát tràng cao 35Cm

360,000 ₫

Bình hoa màu xanh ngọc gốm sứ cao cấp bát tràng cao 35Cm

Chiều cao: 35 Cm

Đường kính miệng: 9 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa nền trắng họa tiết chim đào gốm bát tràng

450,000 ₫

Bình hoa nền trắng họa tiết chim đào gốm bát tràng

Chiều cao: 13, 19, 23 Cm

Đường kính miệng: 8 Cm

Đường kính thân: 13 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa đẹp dáng eo thon màu xanh ngọc cắm cao 39cm

750,000 ₫

Bình hoa đẹp dáng eo thon màu xanh ngọc cắm cao 39cm

Chiều cao: 39 Cm

Đường kính miệng: 15 Cm

Đường kính thân: 16 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa giá rẻ đẹp màu xanh gốm sứ bát tràng cao 32cm

289,380 ₫

380,000 ₫

Bình hoa giá rẻ đẹp màu xanh gốm sứ bát tràng cao 32cm

Chiều cao: 32cm

Đường kính miệng: 12cm

Đường kính bụng: 15cm

Mầu sắc: Mầu xanh ngọc

Ưu điểm: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa màu nâu giá rẻ gốm sứ bát tràng họa tiết hoa huỳnh...

380,000 ₫

Bình hoa màu nâu giá rẻ gốm sứ bát tràng họa tiết hoa huỳnh anh cao 27cm

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính thân: 19 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Giá bình hoa gốm sứ bát tràng màu xanh cao 27cm

900,000 ₫

Giá bình hoa gốm sứ bát tràng màu xanh cao 27cm

Chiều cao: 27cm

Đường kính miệng: 12cm

Đường kính bụng: 19cm

Mầu sắc: Mầu xanh dương

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Giá bình hoa hoa màu nâu gốm sứ bát tràng cao 27cm

380,000 ₫

Giá bình hoa hoa màu nâu gốm sứ bát tràng cao 27cm

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính thân: 19 Cm

Có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Giá bình hoa gốm sứ bát tràng màu xanh cao 22cm

240,000 ₫

Giá bình hoa gốm sứ bát tràng màu xanh cao 22cm

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính miệng: 15 Cm

Đường kính thân: 15 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn