Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H31

280,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H31

Chiều cao: 31 Cm

Đường kính miệng: 6 Cm

Đường kính bụng: 12 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng men hỏa biến xanh H31

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công màu nâu H23

800,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công màu nâu H23

Chiều cao: 23 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công màu nâu H23

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công H24

1,700,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công H24

Chiều cao: 24 Cm

Đường kính miệng: 16 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công H24

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm mọc bát tràng dáng chân váy màu xanh H26

450,000 ₫

Bình hoa gốm mọc bát tràng dáng chân váy màu xanh H26

Chiều cao: 26 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ trái đào H27

1,000,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ trái đào H27

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ trái đào H27

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ hoa hồng vàng...

850,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ hoa hồng vàng H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ hoa hồng vàng H22

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ chim liền cành...

1,050,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ chim liền cành H27

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm bát tràng vuốt tay thủ công vẽ hoa mọc lan đỏ H39

1,425,000 ₫

Bình hoa gốm bát tràng vuốt tay thủ công vẽ hoa mọc lan đỏ H39

Chiều cao: 39 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 13 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công mai khai phú quý lọc quyền...

1,550,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công mai khai phú quý lọc quyền lai H30

Chiều cao: 30 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn 

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ họa tiết phố...

1,050,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng vuốt tay thủ công vẽ họa tiết phố cổ xưa H27

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công vuốt tay họa tiết phố cổ...

1,050,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công vuốt tay họa tiết phố cổ xưa H27

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 17 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết hoa sen H21

850,000 ₫

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết hoa sen H21

Chiều cao: 21 Cm

Đường kính miệng: 12 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết hoa sen H22

620,000 ₫

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết hoa sen H22

Chiều cao: 222 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết phố cổ hà nội gốm sứ...

1,050,000 ₫

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết phố cổ hà nội gốm sứ bát tràng H24

Chiều cao: 24 Cm

Đường kính miệng: 14 Cm

Đường kính bụng: 24 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa men hỏa biến dáng giọt lệ màu xanh gốm sứ bát tràng...

720,000 ₫

Bình hoa men hỏa biến dáng giọt lệ màu xanh gốm sứ bát tràng H32

Chiều cao: 32 Cm

Đường kính miệng: 6 Cm

Đường kính bụng: 23 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết hai chú chim trên cành hoa...

1,550,000 ₫

Bình hoa thủ công vuốt tay họa tiết hai chú chim trên cành hoa mọc lan H22

Chiều cao: 27 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 16 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết hoa sen màu xanh ngọc H19

455,000 ₫

Bình hoa vuốt tay thủ công họa tiết hoa sen màu xanh ngọc H19

Chiều cao: 19 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa vuốt tay độc bản họa tiết chuột vui xuân H25

925,000 ₫

Bình hoa vuốt tay độc bản họa tiết chuột vui xuân H25

Chiều cao: 25 Cm

Đường kính miệng: 11 Cm

Đường kính bụng: 14 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công dáng tỏi màu xanh H21

850,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công dáng tỏi màu xanh H21

Chiều cao: 21 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công dáng trống đồng H22

850,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công dáng trống đồng H22

Chiều cao: 22 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 18 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công họa tiết hoa mẫu đơn...

3,650,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công họa tiết hoa mẫu đơn hồng H43

Chiều cao: 43 Cm

Đường kính miệng: 16 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công họa tiết hoa mẫu đơn hồng H43

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công vẽ họa tiết hoa mẫu đơn...

4,150,000 ₫

Bình hoa gốm sứ bát tràng thủ công vẽ họa tiết hoa mẫu đơn H41

Chiều cao: 41 Cm

Đường kính miệng: 10 Cm

Đường kính bụng: 20 Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa gốm mọc họa tiết hoa đòa gốm sứ bát tràng H25

785,000 ₫

Bình hoa gốm mọc họa tiết hoa đòa gốm sứ bát tràng H25

Chiều cao: 25 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 25Cm

có tại Showroom: NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite: https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn

Bình hoa men mọc họa tiết hoa lê gốm sứ bát tràng H25

785,000 ₫

Bình hoa men mọc họa tiết hoa lê gốm sứ bát tràng H25

Chiều cao: 25 Cm

Đường kính miệng: 13 Cm

Đường kính bụng: 25Cm

có tại : NHẬT HÀN CERAMICs

Địa Chỉ: Ngã Tư quán cà, Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, HY

Wesite:https://gomsunhathan.com.vn

Điện Thoại & ZaLo: 0977.966.684 hoặc 0984.473.047

Email: sales@gomsunhathan.com.vn